Dịch vụ Thông dịch viên tại Duke Health (Interpreter Services)

Tiếng Việt (Vietnamese)

Việc trao đổi rõ ràng với nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị là vô cùng quan trọng để quý vị hiểu được tình trạng sức khỏe của bản thân hoặc một thành viên trong gia đình. Điều này cho phép quý vị và bác sĩ của quý vị đưa ra quyết định điều trị để đạt được kết quả tốt nhất có thể. Đó là lý do tại sao Duke Health cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho tất cả những bệnh nhân mong muốn giao tiếp bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Thông dịch viên của chúng tôi được đào tạo để làm việc trong môi trường chăm sóc sức khỏe và tuân theo tất cả các tiêu chuẩn quốc gia về thông dịch y tế.

Lên lịch cho dịch vụ thông dịch viên

Khi lên lịch cho cuộc hẹn của quý vị tại Duke Health, quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên y tế tham gia cuộc hẹn cùng quý vị. Các dịch vụ thông dịch viên được cung cấp 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần thông qua các phiên dịch viên làm việc trực tiếp, qua điện thoại hoặc video. Nếu quý vị có một tài khoản My Duke Health (Duke MyChart), quý vị có thể nêu rõ nhu cầu về thông dịch viên và ngôn ngữ ưu tiên trong hồ sơ của quý vị.

Tùy chọn Dịch vụ Thông dịch

Thông dịch viên trực tiếp
Bệnh nhân có quyền yêu cầu thông dịch viên trực tiếp tại các bệnh viện và phòng khám của Duke Health. Duke Health sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để đáp ứng yêu cầu của quý vị. Nếu không có thông dịch viên trực tiếp, chúng tôi sẽ kết nối quý vị với một thông dịch viên y tế đủ tiêu chuẩn thông qua dịch vụ thông dịch viên qua điện thoại hoặc video của chúng tôi. Nếu quý vị cần một thông dịch viên trực tiếp, vui lòng thông báo cho nhân viên của chúng tôi trước hoặc sau khi nhập viện vào bất cứ lúc nào có thể.

Dịch vụ thông dịch qua điện thoại
Thông dịch viên y tế cung cấp dịch vụ qua điện thoại bằng hơn 150 ngôn ngữ, 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần để hỗ trợ thăm khám chăm sóc sức khoẻ của quý vị. Nếu ngôn ngữ ưu tiên của quý vị không được nêu trong hồ sơ My Duke Health (Duke MyChart) của quý vị, hãy nhớ thông báo cho nhân viên về nhu cầu ngôn ngữ của quý vị khi lên lịch hẹn hoặc càng sớm càng tốt ngay khi đến.

Dịch vụ thông dịch qua video
Tại tất cả các địa điểm của Duke Health, thông dịch viên y tế cung cấp dịch vụ thông dịch qua video 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, bằng hơn 40 ngôn ngữ, bao gồm cả Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ (ASL). Nếu ngôn ngữ ưu tiên của quý vị không được nêu trong hồ sơ My Duke Health (Duke MyChart) của quý vị, hãy nhớ thông báo cho nhân viên về nhu cầu ngôn ngữ của quý vị khi lên lịch hẹn hoặc càng sớm càng tốt ngay sau khi đến.

Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ (ASL)
Người lập lịch trình của quý vị có thể sắp xếp một thông dịch viên ASL trực tiếp khi quý vị đặt lịch hẹn tại bất kỳ địa điểm nào của Duke Health. Nếu không có thông dịch viên trực tiếp, Duke Health có thể cung cấp dịch vụ thông dịch ASL qua video.

Chăm sóc sức khoẻ từ xa
Đối với những cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe từ xa (ảo), các dịch vụ ngôn ngữ được cung cấp thông qua nền tảng hội nghị truyền hình như Zoom. Cuộc hẹn của quý vị sẽ bao gồm quý vị, bác sĩ và thông dịch viên. Tất cả các dịch vụ thông dịch chăm sóc sức khoẻ từ xa có thể được thiết lập bởi người lên lịch của quý vị khi quý vị đặt lịch hẹn.

Kiểm tra Bệnh nhân tại Bệnh viện

Nếu quý vị đang theo dõi tình trạng của một thành viên gia đình hoặc người thân tại bệnh viện Duke Health nhưng tiếng Anh không phải là ngôn ngữ ưu tiên của quý vị, chúng tôi có thể giúp đỡ. Gọi một trong những số dưới đây để biết thêm thông tin.

  • Duke University Hospital: 919-681-3007
  • Duke Raleigh Hospital, a Campus of Duke University Hospital: 919-954-3126 (quầy thông tin bệnh nhân)
  • Duke Regional Hospital: 919-470-4000
  • Duke Health Operator: 919-684-8111

Dịch thuật bằng văn bản

Để đảm bảo rằng quý vị hiểu đầy đủ các văn bản thông tin y tế, chúng tôi cung cấp bản dịch cho các tài liệu in bao gồm thư chấp thuận của Duke Health, hướng dẫn xuất viện, tài liệu giáo dục và các tài liệu y tế khác của Duke. Y tá, bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác có thể thay mặt quý vị gửi yêu cầu dịch cho các tài liệu in của Duke Health.

Dịch vụ Bệnh nhân Quốc tế

Nếu quý vị đến Duke Health từ một quốc gia khác, Dịch vụ Bệnh nhân Quốc tế có thể hỗ trợ quý vị thông dịch, sắp xếp lịch hẹn, sắp xếp phương tiện đi lại và chỗ ở, v.v.